Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 59  pokazuj  pozycji

IFS.271.49.2023.SA „Zagospodarowanie odpadów szklanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmin Korzenna i Łososina Dolna” Gmina Łososina Dolna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-17 2023-11-29 09:00 --
IFS.271.33.2023.SA „Remont drogi gminnej nr 292443 K Białawoda – Kawiory w km od 0+030,00 do km 0+580,00 w miejscowości Białawoda, Gmina Łososina Dolna.” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-04 2023-08-21 09:00 2023-09-15
IFS.271.28.2023.SA „Modernizacja drogi gminnej nr 292588 K Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-06 2023-07-21 09:00 2023-09-15
IFS.271.27.2023.SA „Modernizacja drogi gminnej nr 292738K Znamirowice – Paciorkówka w km 0+000,00 – 0+180,00 w miejscowości Znamirowice, Gmina Łososina Dolna” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-30 2023-07-17 10:00 2023-08-24
IFS.271.26.2023.SA „Modernizacja drogi gminnej nr 292468K Witowice Górne-koło Katry w km 0+000,00-0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-30 2023-07-17 09:00 2023-08-24
IFS.271.25.2023.SA „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna – część 6.” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-26 2023-07-11 09:00 2023-09-15
IFS.271.23.2023.SA „Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-07 2023-06-15 09:00 2023-08-03
IFS.271.21.2023.SA „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tabaszowa”. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-22 2023-05-30 09:00 2023-08-03
IFS.271.20.2023.SA „Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-19 2023-05-29 09:00 2023-06-07
IFS.271.19.2023.SA "Cyfrowa Gmina" Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-11 2023-05-23 09:00 2023-09-15
IFS.271.13.2023.SA "Cyfrowa Gmina" Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-20 2023-04-28 09:00 2023-04-24
IFS.271.17.2023..SA Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla – Kłodne w km 0+015,00 do km 0+756,00 w miejscowości Skrzętla-Rojówka, Gmina Łososina Dolna. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-04 2023-04-19 09:00 2023-06-15
IFS.271.11.2023.SA „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.” Gmina Łososina Dolna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-14 2023-04-14 09:00 2023-06-15
IFS.271.12.2023.SA „Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-14 2023-03-29 09:00 2023-08-03
IFS.271.10.2023.SA „Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-24 2023-03-13 09:00 2023-03-14
ZGK.271.1.2023 Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łososina Dolna w 2023 roku Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-07 2023-02-14 08:30 --
IFS.271.6.2023.SA „Dostawa urządzenia UTM” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-06 2023-02-14 09:00 2023-03-09
IFS.271.3.2023.SA „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.” Gmina Łososina Dolna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-25 2023-03-07 09:00 2023-03-09
IFS.271.1.2023.SA „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej”: Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-09 2023-01-31 09:00 2023-03-14
ZGK.271.2.2022 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu używanej koparki gąsienicowej z hydrauliczną łyżką szkarpową. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-18 2022-11-30 09:00 2022-12-13
IFS.271.58.2022.SA „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze.”” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 09:00 2023-01-10
IFS.271.57.2022.SA Remont drogi gminnej nr 292589K Stańkowa – Wola w km 0+000,00 – 0+355,00 w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-26 2022-11-10 09:00 2023-01-13
IFS.271.52.2022.SA „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁOSOSINA DOLNA W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023”. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-11 2022-10-19 09:00 2022-11-15
IFS.271.50.2022.SA Modernizacja drogi gminnej nr 292475 K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00 Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-27 2022-10-12 09:00 2022-11-15
IFS.271.48.2022.SA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 292411K BILSKO-ZNAMIROWICE W KM OD 0+008,00 DO 0+579,10 (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 75 W KM OD 49+712,30 DO 49+729,70) W MIEJSCOWOŚCI BILSKO, GMINA ŁOSOSINA DOLNA. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-15 2022-10-03 09:00 2022-11-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa