Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

IFS.271.48.2023.SA „Przebudowa drogi gminnej nr 252908K Łososina Dolna – Sadowa w km 0+007,00 – 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.” Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-03 2023-11-20 09:00 --
IFS.271.39.2023.SA „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁOSOSINA DOLNA W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024”. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-10 2023-10-18 09:00 --
IFS.271.35.2023.SA „Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmin Korzenna i Łososina Dolna” Gmina Łososina Dolna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-08 2023-10-11 09:00 --
IFS.271.37.2023.SA „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 292641 K Świdnik – Gródek wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik”. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-30 2023-09-14 10:00 --
IFS.271.36.2023.SA „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna – Kamyk wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 do km 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna”. Gmina Łososina Dolna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-30 2023-09-14 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa